دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨ - 
 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > کنفرانس ها 
 
 

 

30 خرداد کنفرانس  ریه و مدیاستن

8:8-10

 

استاد دکتر  مسلم  بهادری

New advances in lung carcinoma

8:10-8:40

استاد دکتر فروزان محمدی

Nansmall cell lung carcinoma, key note presentation

8:40-9:10

دکتر میهن پورعبدالله

Neuroendocrine lung Tumors, key note presentation

9:10-9:40

دکتر آتوسا درودی نیا

Malignant mesothelioma,

key note presentation

9:40-10:10

دکتر میتراسادات رضایی

Thymoma,

key note presentation

استراحت وپذیرایی 10:30-10:10

 

کارگاه معرفی بیماران حقیقی نئوپلاسم های ریه ومدیاستن

استاد دکتر محمدی

دکتر پورعبدالله

10:30-12

استراحت وپذیرایی12:30-12

کارگاه معرفی بیماران حقیقی نئوپلاسم های ریه ومدیاستن

دکتر میترا سادات رضایی

دکتر آتوسا درودی نیا

 

 

12:30-14

       
 

سمپوزیوم یک روزه کنسر کلیه

 27 تیر ماه 1398

بیمارستان شهید مدرس

8:00-7:45

شروع مراسم و خوشامدگویی

دکتر سید یوسف حسینی

8:15-:8:00

اتیولوژی و طبق بندی تومورهای کلیه

دکترملاشریفی

8:30-8:15

Update in pathologic staging and grading of RCC

دکتر کاظم نژاد

8:45-8:30

نقش رادیولوژی در تشخیص و stagingتومور کلیه و نیز بررسی عود

دکتر مهدوی

9:00-8:45

نقش پزشکی هسته ای در بررسی عود تومور کلیه

دکتر حسین زاده

9.15 – 9.00

جایگاه بیوپسی سوزنی در تومورهای کلیه

دکتر نوروزی

9.30 – 9.15

Core needle biopsy interpretation

دکتر قریب

small renal mass

           گردانندهپانل: دکتر سید جلیل حسینی

اعضای پانل: دکتر سید یوسف حسینی، دکتر سیم فروش، دکتر حقیقت خواه، دکتر مرادی

945-9:300

معرفی کیس

دکتر عابدی

10.00 – 9.45

پرسش و پاسخ

 

10.15 – 10.00

Surveillance

دکتر سید یوسف حسینی

10.30 – 10.15

Minimally invasive treatments

دکتر حقیقت خواه

10.45 – 10.30

Open or Laparoscopic Partial Nephrectomy

دکتر سیم فروش

استراحت و پذیرایی

Locally Advanced RCC/ Tumor Thrombosis

گرداننده: دکتر عباس بصیری

اعضای پانل: دکتر مولانا، دکتر سلیمانی، دکتر رستمی، دکتر تربتی

11.15 – 11.00

معرقی کیس

دکتر امینی

11.30 – 11.15

پرسش و پاسخ

 

11.45 – 11.30

نقش درمانهای نئواجوانت

دکتر مولانا

12.00 – 11.45

جراحی تومورهای بزرگ کلیه Tips and Tricks

دکتر سلیمانی

12.15 – 12.00

نقش درمانهای اجوانت

دکتر رستمی

Metastatic Renal Cancer

     گرداننده: دکتر رضوانی

اعضای پانل: دکتر آیتی، دکتر واعظی، دکتر پروین

12.30 – 12.15

معرفی کیس

دکتر لاشِی

12:45-12:30

پرسش و پاسخ

 

13.00 – 12.45

جایگاه درمانهای Cyto-reductive

دکتر آیتی

13.15 – 13.00

نقش درمانهای سیستمیک

دکتر واعظی

صرف نهار

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.