پنج شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٧ - 
 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي >  رزمه اعضای هیئت علمی > دکتر رفیع زاده 
 
 

دکتر میترا رفیع زاده

استادیار

بیمارستان شهدای تجریش

تلفن محل کار: ۹۸۲۱۲۲۷۱۸۰۴۹+

Email : m.rafiezadeh@yahoo.com

 

Publications:

1- BMI AND PRESENTATION OF COLORECTAL CANCER: CLINICAL AND PATHOLOGY PERSPECTIVE. AliMotlagh, PayamAzadeh, MortezaTabatabaeefar, KhosroMojirSheibani, AsadolohAlidoosti, RobabAnbiaei, Ahmad Ameri, AbdolahFazlalizadeh, MitraRafizadeh, Mohsen Vahedi, Shiva Moghadam, MohamadEsmaeilAkbari. Annal of oncology 2011, Volume22, P: 126-v126

2-Thymidilate Synthase (TS) and Excision repair complementation group 1 (ERCC1) status and clinicopathologic factors in Gastro-Intestinal cancer. Ali Motlagh, Farnaz Hosseini Kamal, Seyed Ahmad Aleyasin, Payam Azadeh, Christer Larsson, Mitra Rafizadeh, Mohamad Hashemi, Naser Rakhshani, Saadat Molanaei; Annal of oncology 2011, volume23, p: 80-80

3-Comparison of Mono and Biphasic Culture Media in Isolating Bacteria from Blood and evaluation Bu-Ali Hospital Lab Quality. Journal of Paramedical Sciences (JPS); Winter 2011 Vol.2, No.1 ISSN 2008-4978

4-Survey the frequency of cagA gene of H.pylori  isolated from biopsy specimen in Tehran during 2008-2010. Accepted : Arak medical university journal; Article code : A-10-1434-1

5-Primary pineal melanoma presenting with leptomeningeal spreading in a 22-year-old woman: a case report. ParisaAzimi, Hassan Reza Mohmmadi, Mitra Refiezadeh. Journal of Medical Case Reports 2012, 6:165 doi:10.1186/1752-1947-6-165

6Malignant primary mesothelioma of pericardium: A case report

FEIZI AMIR MOHAMMAD M.D. , RAFIE ZADEH MITRA M.D. , TABATABAEEFAR

MORTEZA M.D. , KAMIAN SHAGHAYEGH M.D. Global Journal of Science, Engineering and Technology (ISSN: 2322-2441); Issue 14, 2013, pp. 70-75

 7-C13orf18 and C1orf166 (MULAN) DNA Genes Methylation are Not Associated with Cervical Cancer and Precancerous Lesions of Human Papillomavirus Genotypes in Iranian Women. Amir Sohrabi1, Siamak Mirab-Samiee2, Marjan Rahnamaye-Farzami3, Mitra Rafizadeh4, Setareh Akhavan5, Mohammad Hashemi-Bahremani4, Mohammad Hossein Modarressi6. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 15, 2014

8-Article:Application of Tumor Markers SCC-Ag, CEA, and TPA in Patients with Cervical Precancerous Lesions.Farah Farzaneh, Shapour Shahghassempour, Bahram Noshine, Maliheh Arab, Mehdi Yaseri, Mitra Rafizadeh, Kamyab Alizadeh; Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 01/2014; 15(9):3911-4.

 

9- طراحی و فرمولاسیون محیط کشت انتخابی و افتراقی دو منظوره برای میکروارگانیسم های خانواده آنتروباکتریاسه و ویبریو ناسه

دکتر بهروز شفقی،دکتر نوش آفرین صفادل،دکتر میترا رفیع زاده،دکتر فرزانه جدلی

مجله پژوهنده-1378

10- گزارش یک مورد آبسه راجعه گردنی ناشی از سنگ لوزه

دکتر محمد رضا فتح العلومی-دکتر عباس صفوی نائینی- دکتر محمد شایانی نسب-دکتر میترا رفیع زاده

-مجله پژوهشی دانشکده پزشکی-بهار 83

11- گزارش یک مورد کیست اپیدرموئید در طحال

دکتر ظروفی ، دکتر میترا رفیع زاده

مجله پژوهشی دانشکده پزشکی1374

12- بررسی اپیدمیولوژیکی لنفوم غیر هوجکینی در اطفال

دکتر پریسا داهیم ، دکتر بهروز شفقی، دکتر میترا رفیع زاده، دکتر فرزانه جدلی

-مجله پژوهشی دانشکده پزشکی-تابستان 1379

13- بررسی وقوع بیماری هوجکین در دو خواهر

دکتر میترا رفیع زاده- دکتر آرین رشیدی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام،زمستان   1380

14- گزارش یک موردحاملگی سرویکال درترم. مجله زنان ونازايي ايران

دکترطاهره اشرف گنجویی 1،دکترمریم السادات حسینی 2،دکترزهراواحدپورفرد 3

دکترمیترارفیع زاده 4

IJOGI, Vol. 16, No. 61, pp. 20-25, August 2013

 

طرح تحقیقاتی :

*طراحی و فرمولاسیون محیط کشت انتخابی و افتراقی دو منظوره برای میکروارگانیسم های خانواده انتروباکتریاسه و ویبریوناسه

(مقاله در پژوهنده پاییز 1378)

*ارزيابي وضعيت مار ژين نمونه کونيزاسيون با فروزن سکشن در ضايعات اينترا اپيتليال گريد بالاي سرويکس

طاهره اشرف گنجويي، زهرا واحد پور فرد، ميترا رفيع زاده

*بررسي مارکر هاي P16,E-cadherin ,Ki 67در ضايعات اينترا اپي تليالي سرويکس در درجات مختلف( در حال انجام)

دکتر فرح فرزانه،دکتر ميترا رفيع زاده،دکتر ازاده فاضل)

*تاليف کتاب تومورهاي تخمدان (در گروه دو نويسنده اول)،تحت چاپ 

 

خلاصه مقالات:

نکات اصلی در گزارش پاتولوژی بد خیمی سرویکس . بهمن 1385

تومور های بدخیم روده باریک و گزارش یک مورد آدنو کارسینوما. دی ماه 1384

گزارش موارد فیلودس تومور در پستان. دی ماه 1384

نوروبلاستوم عصب بویایی. دی ماه     1384

بررسی اپیدمیولوژیکی تومور های با سلول های گرد کوچک در بیماران تا سن 14 سالگی.

دی ماه 1384

ارزيابي وضعيت مارژين نمونه کونيزاسيون با فروزن سکشن درضايعات اينترااپيتليال گريد بالاي سرويکس. طاهره اشرف گنجويي،زهراواحدپورفرد،ميترارفيع زاده

سخنراني نقش فروزن سکشن در تشخيص تومور هاي تخمدان

 

فعالیت های آموزشی و اجرایی  :

1-معاونت آموزشی بخش پاتولوژی بیمارستان بوعلی 1372-1376

2-ریاست بخش پاتولوژی بیمارستان بوعلی 1376-1383

3-معاونت آموزشی گروه پاتولوژی 1386-1388

4-عضویت در کمیته طرح سوالات ارتقائ دستیاری 1384-1389

5-سرپرست کمیته امتحانات ارتقائ دستیاری 1387-1388 

6-معاون آموزشی بخش پاتولوژی بیمارستان امام حسین(ع)

7-نماینده گروه پاتولوژی در شورای اصلاحات و آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

8-تدریس دروس پاتولوژی در دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بین المللی قشم

9- عضویت در کلینیک مشترک سرطان های زنان

10-شرکت و سخنرانی مستمر در باز اموزی های ماهانه گرو ه اموزشی زنان وعضو کميته علمي پنجمين کنگره سراسري انجمن علمي سرطان هاي زنان ايران و هم چنين شرکت در برگزاري پانل ها ( دو پانل و يک سخنراني)

11-استاد نمونه پیشگام درتولید محتوای برنامه های مجازی آموزش مداوم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390

12-عضو انجمن سرطان زنان ايران IRSGO

13-عضو کميته گايد لاين نويسي سرطان هاي تخمدان انجمن سرطان زنان ايران به پيشنهاد معاونت علمي فناوري دفتر رياست جمهوري

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.