پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر کاظمی نژاد 
 
 

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

استادیار

بیمارستان مدرس

Email : Dkazeminezhad@gmail.com

 

Publications:

 1-Maternal Oral Consumption of Morphine Increases Bax/Bcl-2 Ratio and

Caspase 3 Activity During Early Neural System Development in Rat Embryo

J Mol Neurosci. 2009 Nov [PubMed - indexed for MEDLINE]

2-Burkitt's Lymphoma of maxillary sinuses: review of literature and

report of bilateral case.

J Oral Maxillofac Surg. 2009 Aug [PubMed - indexed for MEDLINE]

3-Clinical Characteristics and Prognosis of Pulmonary Vein Leiomayosarcoma:

A Review and Survival Analysis

 ECHOCARDIOGRAPHY 2010 Feb[PubMed - indexed for MEDLINE]

4-Evaluation of androgen receptor status in invasive ductal carcinoma of breast

Iranian Journal Of  PathologyArticle2008 Jan

5-Primary pulmonary vein leiomyosarcoma:A case report

Iranian Journal Of  Pathology2009May

6-Fibroadenoma of the vulva:Acase report

 Iranian Journal Of  Pathology Article Dec 2007

7-Primary Leiomyosarcoma of the Kidney: A Case Report and Review of

Literature

Iranian Journal Of  Pathology Article(Accepted ,wait for publication)

8-A 38 years old man with fever and macolopapular rash                  

 Iranian journal of clinical infectous disease Article 2008 Jan

                    

Presentations:

1-A substitute method for cervical smears:Air-dried smears superior to wet-fixed  

Ir.Cong.Pth      & cancer  Nov 2006(oral presentation)

2-Primary cardiac leiomyosarcoma

Ir.cong.Pth&cancer Nov 2007(poster presentation)

3-Evaluation of the incidence of androgen receptor expression in invasive ductalcarcinoma of breast

VirchowsArchiv cong.september 2007(poster presentation)

4-Neuroprotective effects of the polyphenolic antioxidant agent Curcumin,

against Homocysteine-induced cognitive impairment and oxidative stress in the ̨rat

 

Research under developement

1-The prevalence of  expression of  HER_2 ,EGFR,and  COX_2 in patients who have

undergone colectomy in modarres hospital from 1387to 1388

2-Primary cardiac angiosarcoma: A case report and literature review

 

3- بررسی اثر مورفین خوراکی در مادران بر میزان یادگیری فرزندان بالغ ونابالغ درموشهای نر و ارتباط آن با میزان آپوپتوز در هیپوکمپ

                                                                                               

4-مقایسه اثر استرس روانی و فیزیکی القا شدهCOMMUNICATIONBOX توسط در ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده در موش صحرائی نر

 

  فعالیتهای آموزشی :   

1- تدریس مباحث پاتولوژی عمومی برای دانشجویان پزشکی ̨̨̨دندانپزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی شهید بهشتی

    (مباحث پاتولوژی قلب و عروق ̨اوروپاتولوژی وجراحی) REFORM2- تدریس دانشجویان                                                            

 جراحیREFORM3- طرح درس مباحث پاتولوژی برای دانشجویان

4- تدریس دوره پاتولوژی عملی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.