پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکترهاشمی 
 
 

دکتر محمد هاشمی بهرمانی

داشیار

بیمارستان امام حسین

02177551382تلفن محل کار: 

Email : mbahremani @ yahoo.Com

 

تحصیلات دانشگاهی :

1- (1978-1986)(1364-1356) – تحصیل در پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( علت طولانی شدن یکساله تحصیلات طب عمومی ، تعطیلی رسمی یکسال ونیمه دانشگاهها بعلت تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و اجرائی انقلاب فرهنگی در دانشگاه براساس فرمان بینیانگذار جمهوری اسلامی ایران ).

2- (1986-1990)(1368-1364) – تحصیل در رشته تخصصی آسیب شناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

3- (1991) 1370- تحصیل بعنوان فلوشیپ با استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور آلمان فدرال در دانشگاه کریستین آلبرت شهر کیل در انستیتوی هماتوپاتولوژی در گرایش هماتوپاتولوژی .

 

دوره های کوتاه مدت آموزش( Training courses)          :

1- (2002) 1381-  دو هفته دوره نروپاتولوژی در بیمارستان عمومی ماساچوست در دپارتمان نروپاتولوژی وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا.

2- (2002) 1381- دوهفته دوره GI. Pathologyدر بیمارستان عمومی ماساچوست در دپارتمان گوارش وابسته به دانشگاه هاروارد آمریکا.

3- (2004) 1383- دوماه دوره دربیمارستان کروملی در دپارتمان Bone & Soft tissue path.وابسته به دانشگاه لندن (UCL)در زمینه Bone &Soft tissue pathology.

4- (2007) 1386-  یک ماه دوره نفروپاتولوژی در بخش پاتولوژی دربیمارستان ادوارد هریوت (Edward Herriot)وابسته به دانشگاه کلودبرنارد (Claud Bernard)کشور فرانسه در زمینه بیماریهای کلیه و پیوند کلیه .

 

سوابق آموزشی :

1- تدریس در کلاسهای عملی وتئوری دانشجویان در دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی در دوران تحصیلات رزیدنتی طی سالهای 1364تا 1368.

2-استخدام بعنوان عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری در گروه پاتولوژی دانشگاه   علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1368.

3- مامور به خدمت ( جهت انجام طرح خدمات قانونی خارج از مرکز) در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( رفسنجان) طی سالهای 1368تا 1370 بمدت یک و نیم سال بعنوان استادیار.

4) تدریس کلیه کلاسهای تئوری وعملی در زمینه پاتولوژی عمومی واختصاصی و       جنین شناسی وبافت شناسی برای دانشجویان پزشکی ، پرستاری و مامائی طی یکسال ونیم اقامت در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .

5) مسئول آموزش وپاتولوژی وتدریس کلیه کلاسهای به دانشجویان ودستیاران دانشکده دندانپزشکی بمدت 7 سال طی سالهای 1373 تا 1380.

6- تدریس پاتولوژی عمومی واختصاصی به دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی پاتولوژی از سال 1368 تا کنون در دانشگاه علوم پزشیک شهید بهشتی .

 

سوابق اجرائی :

1- 1370 – 1368 – رئیس بیمارستان آموزشی ، پژوهشی درمانی حضرت               علی ابن ابطالبت (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( رفسنجان).

2- 1370-1368 بنیانگذار ومدیر گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی رفسنجان و همچنین رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب.

3- 1380-1370عضوهیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

4- 1374- 1372معاون آموزشی گروه پاتولوژی در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی .

5- 1375-1370 معاون آموزشی بیمارستان ، آموزشی و پژوهشی درمانی امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

6- 1375- معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

7- 1375- عضوهیئت ممیزه وارتقاء هیئت علمی دانشکده پزشکی.

8- (1376-1381)- رئیس بیمارستان آموزشی ، پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

9- 1381- تاکنون رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان امام حسین (ع) با حدود 4000 نمونه پاتولوژی در سال.

 

تجربیات کاری خصوصی (Private work experiences)

1- رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان خاتم الانبیاء با تعداد حداقل 7 هزار نمونه پاتولوژی در سال از سال 1375 تا کنون.                   

 2- رئیس بخش پاتولوژی بیمارستان ساسان بمدت ده سال و با حدود 4000 نمونه پاتولوژی سالیانه.

3- دارای سابقه 10 ساله اداره آزمایشگاه پاتوبیولوژی خصوصی با حدود 40 بیمار روزانه.

 

سوابق پژوهشی :

1--A study of lymphomas in selected centers in Tehran, based on the updated kiel classification.                                                                 

2-  Lymphomas in IRAN                                                                      -

3- مقایسه میزان کفایت نمونه پاپ اسمیر در دو روش استفاده از Ayer-Spatulaبا Cervix brushدر زنان یائسه.

4- بررسی و مقایسه لنفوم های مراکز منتخب تهران و مرکز کیل براساس طبقه بندی جدید کیل.

5- یک مورد آندومتریوز جدار شکم پس از سزارین.

6- تظاهر یک مورد لوسمی حاد با علائم سلولیت پره سپتال.

7- گزارش یک مورد کیست هیداتیک چندحفره ای کبدی.

8- بررسی ویروس اپشتین بار در مبتلایان به لنفوم بورکیت با روش ایمیونوهیستوشیمی.

9- ارزش سونوگرافی واژینال در سرطان آندومتر.

10- Human papilloma virus infection, P53 overexperssion andhistopathologic characteristic in colorectal cancer .                              

 11- - Primary liver lymphoma (PLL) with isolated CNS relapse           

12-  Tubal patency after ulterasound- guided local injection of    KCL to tubale ctopic pregnancy with alive featus.                                           

13-- Application of multiplex PCR with histopathologic features for detection of familial breast cancer in formalin-fixed paraffin           

    embedded tissue specimens.                                                                   

14-  Rare presentation of pancreatic schwannoma: a case report.15-  - Clinical features of colorectal cancer in IRAN: a 15- year review.                                                                                              

پایان نامه های تحصیلی:

1- مروری بر تومورهای سیستم عصبی مرکزی ( بررسی 200مورد).

2- بررسی اپی د میولژیک کانسرهای کولورکتال در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 15 سال اخیر ( 1383-1368).

3- بررسی بدخیمی های خونی ولنفاوی بیماران بستری در بخش هماتوانکولوژی  بیمارستان کودکان مفید طی سال 1380.

4- بررسی شیوع سرطان پستان در بین سایر سرطانهای خانمها در ایران .

5- بررسی موارد سرطان تخمدان از نظر شیوع ، نوع سلول و سن بیماران در مرکز    امام حسین (ع) طی پنج سال ( 1373-1369).

6- بررسی چند مورد لنفوم با سلولهای بزرگ آناپلاستیک (LCAL)  در نمونه های مراکز منتخب تهران سال 1373.

7- مطالعه 12 مورد لنفوم لوزه.

8- بررسی شیوع سنی و جنسی در یکصد مورد مننژیوم در مرکز پزشکی امام حسین (ع) تهران (1374- 1381).

9-  بررسی لنفوم مالت در مراکزمنتخب دانشگاهی وخصوصی طی سالهای1374-1371) .

10- بررسی پاتولوژیک کانسرهای ریه طی پنج سال( 1370-1366) در بیمارستان لقمان.

11- بررسی کانسرهای سرویکس در مرکز پزشکی امام حسین (ع) از نظرنوع و سن طی پنج سال (1371- 1375).

12- بررسی انواع لوسمی در یکصد نمونه خون و مغز استخوان.

13- بررسی تنوع سنی و جنسی ضایعات کولون در نمونه های پاتولوژی بیمارستان امام حسین (ع) تهران طی سالهای 1375-372 .

14- بررسی ده ساله (1380-1371) پاتولوژی های بخش چشم بیمارستان امام حسین (ع) از نظر نوع ، سن و جنس بیمار.

15- بررسی پاتولوژیک بیوپسی های استخوانی ثبت شده در بخش پاتولوژی بیمارستان   امام حسین (ع) طی پنج سال.

16- بررسی پاتولوژیک اسپلنکتومی های ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان            امام حسین (ع) تهران در سالهای (1375-1372).

17- بررسی بدخیمی های معده در بیمارستان امام حسین (ع) طی سالهای 1380-1372.

18- بررسی شیوع بدخیمی های پوستی اولیه وثانویه دربیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای لقمان حکیم ، شهدای تجریش و بوعلی بین سالهای(1379- 1383).

 

سخنرانی ها :

1- تومورهای نسج نرم اربیت سال1370 سالن کنفرانس بیمارستان امام حسین (ع) کنگره سالیانه چشم پزشکی .

2- لوسمی های مزمن سال 1378 سالن کنفرانس بیمارستان طالقانی ، کنفرانس مدون باز آموزی .

3- بیماریهای میلوپرولیفراتیوسال 1382 سالن کنفرانس بیمارستان کودکان مفید ، کنفرانس مدون باز آموزی .

4- بررسی ویروس اپشتین بار در مبتلایان به لنفوم بورکیت با روش ایمیونو هیستوشیمی 1384 سالن کنفرانس بیمارستان میلاد ، کنگره سالانه آسیب شناسی .

5- لنفوم در ایران 1375 در سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی در کنگره سالانه آسیب شناسی ایران.

6- بررسی ویروس اپشتین بار در مبتلایان به لنفوم بورکیت با روش                                 In situ hybridization   سال1385سالن کنفرانس بیمارستان امام خمینی ، کنگره سالانه آسیب شناسی ایران.

7- تازه های هوچکین سال 1384 سالن دانشکده پزشکی ، کنفرانس مدون باز آموزی .

8- بیاریهای استخوان و مفاصل سال 1382 سالن کنفرانس بیمارستان شهدا ، کنفرانس مدون باز آموزی .

9- بیوژنز لنفوم سال 1374 سالن کفنرانس بیمارستان امام حسین (ع) .

10- تومورهای نسج نرم سروگردن سال 1380 سالن کنفرانس بیمارستان امام حسین (ع) کنگره بازآموزی جراحی .

11- لنفوم با سلولهای بزرگ و آناپلازیک (Ki-1 lymphoma)1373 کنگره پاتولوژی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

12- تومورهای خوش خیم استخوان های دست سال1379 تالار امام خمینی وکنگره بین المللی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران .

13- تومورهای ژرم سل و نوارجنسی تخمدان سال 1378 کنفرانس بازآموزی دانشگاه        شهید بهشتی.

14- از سال 1383 سخنرانی های ماهیانه در کنفرانس تومور بردماهیانه بیمارستان بطور پیوسته .

15- شرکت بعنوان سخنران و عضو پانل با عنوان متاستازهای CNSدر سال 1386 در کنگره بین المللی تومورهای CNSدر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .

16- شرکت بعنوان سخنران وعضو پانل در کنگره بین المللی تومورهای سروگردن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باعنوانCervical unknown origin metastasisدرسال1387در تالار امام خمینی.

 

 (Memberships) Honors:

1- عضویت در انجمن هماتوپاتولوژی اروپا از سال 1371 (1992) تا کنون .

2- عضو انجمن آسیب شناسی ایران .

3- عضو اصلی کمیته مشورتی انجمن آسیب شناسی ایران .

4- عضو کمیته پژوهشی موسسه تحقیقات سرطان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی      شهید بهشتی .

5- عضوهیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بمدت 10 سال .

6- عضوکمیته های علمی ده ها کنگره داخلی .

7- استاد راهنما و مشاور 23 پایان نامه دستیاری و دانشجوئی و دکترای علمی .

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.