چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - 
 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

دکتر آزاده رخشان

استادیار

بیمارستان شهدای تجریش

تلفن محل کار: ۹۸۲۱۲۲۷۱۸۰۴۹+

Email : azadehrakhshan@yahoo.com

 

پیش زمینه حرفه ای:

اینجانب به عنوان یک درماتو پاتولوژیست تمام وقت در بیمارستان شهدای تجریش مشغول به فعالیت هستم و تهیه گزارشهای مربوط به انواع نمونه های جراحی ˓انجام برش های انجمادی و مشاوره نمونه های پوست از داخل و خارج مرکز را به طور روزمره انجام می دهم. همچنین تدریس به دانشجویان پزشکی وارزشیابی انها ˓ برگزاری اسلاید سمینار هفتگی برای دستیاران پاتولوژی و ارزشیابی دوره ای و سالانه دستیاران  در برنامه کاری اینجانب می باشد.

 

 

زمینه مورد علاقه:

درماتوپاتولوژی

 

Published articles:

1-Vahidi SH., Rakhshan A. Synchronous occurrence of small intestinal stromal tumor and cecal adenocarcinoma. Arch Iranian Med 2008;11(6):665-668.

2-Gharib A., Rakhshan A., Jadali F., Shamsian B. Primary gastrointestinal aspergillosis presenting as multiple ulcerated colonic masses:a case report. Iranian Journal of Pathology (2008); 3(3):167-169.

3-Rakhshan A., Zham H., Kazempour M.,Accuracy of frozen section diagnosis in ovarian masses: experience at a tertiary oncology center. Arch Gynecol Obstet 2009;280(2):223-228.

4-Pourabdollah M., Bikhof M., Rakhshan A.,et al. Idiopathic pulmonary fibrosis and mutation of TGF-beta gene, codon 10.Tanaffos 2009;8(1): 23-28.

5-Rakhshan M., Rakhshan A. The diagnostic accuracy of fine needle aspiration cytology in neck lymphoid mases. Iranian Journal of Pathology 2009; 4 (4): 147- 150.

6- Khoshnevis J, Rakhshan A, Sobhiyeh MR,Gholizadeh B, Rahbari A, Adhami F, Lotfollahzadeh S. Simultaneous Gastric Adenocarcinoma and Gastrointestinal Stromal Tumor of the Stomach: A Case report. Iran J Cancer Prev 2013; 1:55-58.

 

7-  Pirayesh A, Rakhshan A, Amoui M, Rakhsha A, Shafie poor A, Assadi M. Metastasis of femoral osteosarcoma to the abdominal wall detected on 99m Tc-MDP skeletal scintigraphy. Ann Nucl Med. 03/2013; DOI: 10.1007/s12149-013-0708-6.

 

8-Nasrollahzadeh Sabet M, Rakhshan A, Erfani E, Madjd Z.Co-Expression of Putative Cancer Stem Cell Markers, CD133 and Nestin, in Skin Tumors.Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15 (19): 8161-8169.

 

9-Pooladi M, Rezaei-Tavirani M, Hashemi M, Hesami-Tackallou S, Khaghani-Razi-Abad S, Moradi A, Zali AR, Mousavi M, Firozi-Dalvand L, Rakhshan A, Zamanian Azodi M.  Cluster and Principal Component Analysis of Human Glioblastoma Multiforme (GBM) Tumor Proteome.  Iran J Cancer Prev. 2014; 2:87-95.

 

 

10- Pooladi M, Rezaei-Tavirani M, Hashemi M, Hesami-Tackallou S, Khaghani-Razi-Abad S, Moradi A, Zali AR, Mousavi M, Rakhshan A, Firozi-dalvand L, Omidi R.

 The Study of “Dihydropyrimidinase Related Proteins (DRPs)” Expression Changes Influence in Malignant Astrocytoma Brain Tumor.  Iran J Cancer Prev. 2014; 3:130-136.

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.